Åbent svarbrev til
Instituttet och bestyrelserne

150714

Åbent svarbrev til

Instituttet och bestyrelserne

Willy Kuijper Erik Hvalsøe Torben Schäfer Per Jan Neergaard Trine Möller Jacob Kølle Christensen Peter Bendtsen Mary McGovern

om “Sagens hovedformål”, næstekærligheden:

Kaere MI,

Martinus sa att samarbetet i hans Sak skulle bli så bra att det kommer att vara en förebild för samhället utanför:)
Man kan väl knappast säga att vi nått Sakens samarbetsmål än när dess två stora falanger är involverade i en bitter och långvarig rättstvist! Vilket känns paradoxalt när Tredje testamentet ska inspirera till att ta oss FRÅN konflikter TILL fred...
Och även om Martinus kosmologi står för sig själv, nog spelar det väl roll hur framträdande företrädare agerar, vad gäller allmänhetens förtroende för oss, och lust att intressera sig för analyserna? Görs det bra "reklam" för kärleksvetenskapen med denna stora konflikt?
Samtidigt som personer på bägge sidor i konflikten på föredrag talar om Martinus andliga vetenskap som vägen till fred, är man alltså involverad i en strid som delar Martinus Sak i två delar...

"I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ." - Mahatma Gandhi
Undrar vad han skulle säga om Martinus och oss Martinusintresserade i dessa rättssakstider;)

Och hur många miljoner kommer det att gå åt i rättegångskostnader innan avgörandet sker? Pengar som till största delen är gåvomedel, människors surt förvärvade pengar, och som hade kunnat användas till positivare saker.

Konflikten är också väldigt svår att se ett slut på, om man inte kommer överens utanför rätten. Även när man får ett slutligt rättsligt avgörande (om flera år?), lär ju kampen gå vidare utanför rätten på olika forum, i en evig strid om gåvopengar, där man smutskastar varandra så gott det går.

"Man må altid huske på den store synssvaghed eller blindhed, der gør sig gældende, når det drejer sig om ransagning eller bedømmelse af egne fejl, og den umådelige synsskarphed, der er fremherskende, når det er næstens fejl, man ønsker at fremhæve." ”Inom ‘Saken’ måste råda en anda, som absolut endast ser det ljusa, det goda och kärleksfulla i var och en, ty det finns absolut något gudomligt, ljust och kärleksfullt i varje levande väsen. Att koncentrera sig på detta, att sysselsätta sig med denna sida av vår nästas natur, ger stor kunskap om ljuset, ger strålglans kring vars och ens mentalitet, får alla ögon att lysa.” "De der er i forbindelse og i saa nær berøring med disse ting som jer, har et søgelys rettet paa sig fra de kommende menneskeslægter. Enhver ting eller handling de foretager sig, bliver i dette øjeblik betragtet af millioner af mennesker, intet vil blive skjult. Enhver ting de gør, som ikke er i harmoni med mine ting, vil foraarsage at tusinder af mennesker senere hen vil tage dette som undskyldning for deres egne forkerte handlinger. En gerning som ikke er i harmoni med mig, vil være som et mørkt punkt, der kaster en stedse voksende slagskygge langt ud i fremtiden, medens en gerning som er i harmoni med disse ting, vil lyse og straale til evige tider, som exempel til efterfølgelse. Man skal ikke lære i ord, men i gerning. Teoretikere har verden haft nok af, men det er praktikere den trænger til". - Martinus

Sedan lång tid har det funnits oenigheter mellan MI och Fyrklövern, och under en rättsprocess kommer det ju fram extra tydligt. På forum belyses olika kritik om och om igen i ett skyttegravskrig, som sällan leder någon vart. Vi som skriver detta, tar inte parti för den ena eller andra sidan, utan tycker att det finns sådant som är bra och sådant som är mindre bra hos bägge. Och det vi förespråkar istället för rättsprocess och skyttegravskrig är mer konstruktiva samtal mellan parterna, som vi tror skulle kunna lösa problemen lättare. Vore det inte mer i Martinus anda?

Något som ofta kommer fram i diskussionerna är att MI borde varit lite mer lyhörda, och att Fyrklövern skulle visat mer tålamod och låtit bli att ge ut böckerna själva. Så är det så svårt egentligen att hitta lösningar om bara viljan finns där, att t.ex. ge Fyrklövern licens att ge ut böckerna eller att MI både ger ut både en moderniserad version och en "historisk".

Vi tror inte på att demonisera varandra, och utmåla motståndarna som B-kritiker, som man vill hålla kort och utanför inflytande. Ingen av sidorna består av några enstaka personer, utan det handlar om stora falanger som bägge gör stor nytta i Martinus Sak, och borde kunna komplettera varandra och ha respekt för varandra.

OCH det känns som att Martinus själv pekade på denna lösning från början när han satte Willy Kuijper och Rolf Elving i rådet, det sägs att han gjorde det för att de skulle balansera varandra. För även om Rolf inte har med rättssaken att göra, är han nära lierad med de saksökta, Kurt Christiansen vill t.ex. att Rolf ska få komma tillbaka till rådet.

Och även om vi alla har Tredje testamentets världsbild gemensamt är det ju inte konstigt att det bildas större falanger i en förening av människor, precis som det brukar göra i politiska partier. I de politiska partiernas styrelser brukar man därför se till att de större falangerna får plats och göra sin röst hörd, för att partiet ska kunna hålla ihop.

"Når vi taler og skriver og tænker over fornyelse og udvikling inden for “Sagen”, handler det altså ikke kun om teknologisk tilpasning, flere oversættelser og udgivelser, fornyet formidlingskultur, bedre overholdelse af fondsformål etc. – Det handler også om større indfrielse af “Sagens hovedformål”, næstekærligheden. – Det handler om, hvordan vi i højere grad kan skabe en venskabskultur." - från MI:s senaste julbrev

Apropå er fundering här om tankar kring hur vi kan skapa en större vänskapskultur i Saken, undrar vi om det inte vore bra om MI skapade en plattform, ett slags samarbetsråd, där man kan samtala om olika saker, där man konstruktivt kan gå in för att förstå varandra bättre, så att konflikterna inte behöver bli så allvarliga som de blivit nu. Här skulle t.ex. parterna prestigelöst kunna gå igenom olika tvistefrågor, och influeras av varandra där brist finns i den egna uppfattningen och tillsammans söka den kærlige løsning, som Martinus sade fanns vid olika problem.

"Der, hvor uvidenhed fjernes, ophører det såkaldte "onde" med at eksistere." - Martinus

Vänner, blir det inte tydligt hur skadlig denna kamp är för Saken, och att alla krafter nu måste riktas in på att bryta stagnationen och hitta den kærlige løsning Martinus talar om? För det är en hemsk konflikt som pågått i år nu, och som det inte går att se ett slut på om inte gemensamma fredsskapande ansträngningar görs. Därför vill vi starkt mana till att få ett slut på detta NU, så att Saken slipper skämmas ut mer, och ännu fler pengar försvinna in i rättsmaskineriet. Även om mycket pengar har försvunnit redan återstår väldigt mycket att rädda om det sätts stopp nu. Tilliten för varandra hos parterna är väl närmast obefintlig men för Sakens skull behöver det sättas åt sidan nu, och börja om från noll, och inleda konstruktiva dialoger. För isåfall kan vi istället vända detta till något fantastiskt ljust i Martinus anda. Han talar alltså om att samarbetet i Saken kommer att bli så bra att det kommer att bli en förebild för samhället utanför, och om vi kan bli vänner och komma på kærlige lösningar, efter åratal av hård kamp, har vi ju verkligen något att lära ut vad gäller samarbete till andra!

"Vi må arbejde lige som uret. Der må være små hjul og store hjul, men de er lige vigtige alle sammen. Mangler der blot et lille hjul, kan uret ikke gå. ... Alting arbejder fuldkomment sammen, når det er sundt." - Martinus

Med venligste hilsen,

Tommy Bäck
Daniel Lundberg

Låt om konflikten:

"STAGNATION"

Vers: Måste jobba för att nå
Sakens samarbetsmål

Inte slösa bort vår tid På skyttegravskrig

Måste ställa egna frågor
Och söka egna svar

Finna den kærlige løsning
Som Martinus sa fanns

Refräng: Stagnation Kommer inte vidare

Stagnation Nånting sitter fast

Stagnation Sitter här tills vidare

Stagnation Kvar på samma plats

Stagnation Kommer inte vidare

Stagnation Hittar inte ut

Stagnation Sitter här tills vidare

Stagnation Lider mot sitt slut

Vers2: Vår Sak måste växa upp
Samarbeta som ett ur

Inte låta rättssystem
Av våra pengar få mer

Måste börja att förlåta
Sluta svartmåla varann

Hur ska vi annars inspirera
Till det ljus vi fann

Refräng

(her kan sangen høres ...)