Aksel Rasmussens mail af 15. marts 2013

Til Martinus Institut, Rådet

Det er med stor forbavselse og skuffelse, at jeg erfarer, at Martinus Institut anlægger sag om, at Instituttet åbenbart skal være de eneste der overhovedet må trykke noget som helst om Martinus og de eneste der må sælge hans foredrag m m m. Såvidt jeg har læst rigtigt, så skriver Martinus eet eller andet sted i en af sine mange bøger, at enhver må udgive hans bøger, sålænge der bare ikke er rettet noget i dem. Husker jeg helt forkert – jeg vil i al fald kikke efter hvor det står.

Iøvrigt er det bestemt heller ikke i Martinus.s ånd, at Instituttet fører retssag imod mennesker, der arbejder så flittigt for at udbrede kendskabet til alle hans bøger og tanker og endda gør det uden nogen form for løn og med den mindst mulige betaling for såvel de små bøger, som de større. Jeg har alle småbøgerne 28 stk. ialt, som jeg har købt på Instituttet og givet 2.800,- kroner for, og havde jeg ventet ville jeg have sparet 2.240 kroner ved at købe dem oppe i Klint hos fr. Ruth Olsen. Og det bliver jo nok det samme hvis jeg opgør min udgift til LB I-VII og DEV 1-5 samt Bisættelse, Logik, Den intellektualiserede kristendom med mange flere – så at ville standse noget, der giver så mange mennesker mulighed for at købe Martinus.s bøger og foredrag til absolut overkommelige penge, kan da ikke være af det gode.

Med venligste hilsen

Aksel Rasmussen