Livets Bog, stk. 243
Et eksempel på en fejlagtig
opdatering med Martinus' manuskript

På Facebookgruppen "Martinus Interessegruppe" efterlyser Søren Hahn flere eksempler på tilfælde, som viser, at MIs "opdatering" med manuskriptet til Livets Bog er behæftet med fejl.

Det er besynderligt, at vi andre skal bruge tid og kræfter på at finde disse fejl, for enhver, som har lidt erfaring med disse ting, ved, at deciderede "fejl" er uundgåelige i den proces, og endvidere ved man, at enhver divergens mellem disse to udgaver stiller én over for et subjektivt valg med hensyn til, om den ene eller den anden løsning skal vælges.

Det fremstilles fra Søren Hahns og Oscar Floors side som en ren rutineoperation at opdatere bogudgaverne med manuskripterne, så de har opfundet et begreb, der hedder "de manuskripttro udgaver". Dette er således et rent falsum.

Jeg faldt for nylig over følgende yderligere eksempel, og uanset hvor mange af den slags eksempler, vi kan komme med, vil Søren Hahn blot efterlyse endnu flere og i øvrigt søge at bagatellisere dem alle som helt ubetydelige.

Men disse eksempler er ikke enlige svaler, og det er uundgåeligt, at tilliden til originaliteten i teksten herved forsvinder. Det er ikke længere den tekst, som Martinus sagde god for med de fejl, den indeholdt. Der er kommet nye fejl og tvivlsomme rettelser ind, og det er ikke rimeligt, at det er den enkelte læser, som skal sidde og holde øje med, om der er yderligere fejl i teksten. Læseren skal ikke være korrekturlæser, læseren skal studere den åndsvidenskabelige tekst.

I Livets Bog I, stk. 243 står der i førsteudgaven:

“Denne Analyse vil adskille sig fra det absolute Facit eller den uvirkelige Analyse [...] ved at være absolut.”

Det er naturligvis en fejl, som korrekturlæserne har overset, og i manuskriptet står da også:

“Denne Analyse vil adskille sig fra det ikke absolute Facit eller den uvirkelige Analyse [...] ved at være absolut.”

Men i MIs autoriserede udgave står:

“Denne analyse vil adskille sig fra det relative facit eller den uvirkelige analyse [...] ved at være absolut.”

Hvor står ordet “relative” i manuskriptet, og er “relative facit” det samme som “ikke absolute Facit” i den pågældende sammenhæng?

Her er manuskriptet:


Her er førsteudgaven:

Og her er MIs "manuskripttro" udgave:
PS:

Efterfølgende meddelte Arnkell Sigtryggsson på Facebookgruppen følgende:

Fra rettelseslisterne på MI hjemmeside.
Stk. 243,
midt
Gammel: Denne analyse vil adskille sig fra det absolutte facit eller den uvirkelige analyse, der opstår, når den samme bevægelse udmåles i kraft af en anden bevægelse, ved at være absolut.

Ny: Denne analyse vil adskille sig fra det relative facit eller den uvirkelige analyse, der opstår, når den samme bevægelse udmåles i kraft af en anden bevægelse, ved at være absolut.

Kommentar:
I manuskriptet står "ikke absolutte", men da Martinus' rettelse til "relative" i sin egen bog er gjort senere, er denne ordlyd valgt i 1981.
1981 iht. håndskrevet rettelse i Martinus' egen bog
-----------------

Dette var jeg ikke opmærksom på, da jeg skrev denne opsats.

Min kommentar til dette er:
Her kan man så diskutere, hvad som har fortrinsret, Martinus' manuskript eller en senere tilføjelse i hånden i hans eget eksemplar fra 1981?

Da der ikke kan gives et endegyldigt svar på dette, er dette endnu en god grund til ikke at røre ved den oprindelige tekst.

Diskussionen burde rettelig høre hjemme i et dokument ved siden af, hvor man kan anføre pro et con.

Umiddelbart mener jeg, at manuskriptet her skal følges, og ikke den senere tilføjelse. Denne tilføjelse var jo aldrig blevet gjort, hvis det ikke havde været fordi der kom en fejl i førsteudgaven.Søren Ingemann Larsen - 6. september 2016