Sagen i Østre Landsret

Retssagen oprindelig anlagt af Martinus Institut mod tilgængeliggørelse af Martinus’ ægte uændrede værk blev behandlet i Østre Landsret den 10. og 11. maj 2021.

Det kan koges ned til, at instituttet mener, at Martinus’ krav om, at værket skal bevares uændret, skal forstås sådan, at instituttet kan rette i formen lige så meget de vil, når blot de selv synes, at indholdet er bevaret. De ser ikke, at det herefter ikke længere er Martinus, som bestemmer over sit værk, men instituttet. Og Martinus kunne således have sparet sig ulejligheden.

Meget sigende udtalte næstformand Jacob Kølle Christensen, i sin vidneforklaring, at man havde kontaktet editionsfilologen Johnny Kondrup, som udtalte, at man udmærket kunne lave en opdatering af retskrivningen, men at det ville medføre et informationstab. Her indrømmer Jacob Kølle Christiansen jo så, at man derved har ændret i indholdet, hvilket vi alle jo er enige om ikke må finde sted.

Et andet vigtigt aspekt er, om instituttet har udvist rettighedsfortabende passivitet. Det mener vores advokater er tilfældet.

Dommen forventes afsagt 8. juni 2021.

/Søren Ingemann Larsen - 12. maj 2021