Ændring 'Vaabentilstand' -> 'våbenstilstand' II

Jan Schmidt har ulejliget sig med at gennemgå den såkaldte "rettelsesliste", som instituttet har udfærdiget som "dokumentation" for de rettelser/ændringer, der gennem tiden har været foretaget i Martinus' værk og har konstateret nogle ændringer, som ikke kan dokumenteres at være godkendt af Martinus.

Yderligere eksempler findes under Debatindlæg

Ændring 'Vaabentilstand' -> 'våbenstilstand'

Ligesom med eksemplet nævnt i indlægget debatindlaeg/2018-07-16-stk-1728-vaabentilstand.html, se dette, "sprogkorrekser" instituttet Martinus' "primitive" sprog. Som det ses, er denne ændring udført i 1985, altså efter Martinus' bortgang og der forefindes ikke dokumentation for, at den skulle være godkendt af Martinus.

Ingen kan være i tvivl om, hvad meningen er i de pågældende sætninger, man har villet rette i, og selv om Martinus havde været i live, så han eventuelt kunne godkende rettelserne, er der al mulig grund til, at han ikke ville godkende den. - Se herom fx følgende udtalelse fra et "Torsdagsmøde" dateret 30. marts 1978:Udover at det er indiskutabelt, at Martinus ønskede, at der ikke blev hverken ændret eller rettet i bøgerne uden hans medvirken, er "rettelsen" udtryk for en sprogpuritanisme, som Martinus ikke ønskede, at hans bøger skulle udsættes for.

Desuden har instituttet i 1974 valgt at slette ordet 'udgør', på trods af at det findes både i manuskriptet og førsteudgaven. Der findes ingen dokumentation for, at Martinus har godkendt denne ændring, så den må anses for at være ulovlig.

Det er tydeligt, at instituttets indstilling ikke er, at "kan teksten forstås, som den er", men snarere "det kan da kun være en fordel, at teksten er så korrekt som muligt". Man glemmer ovenstående citat, hvor det fremgår, at Martinus "igen meget kraftigt understregede, at der intet måtte rettes i skrifterne".

Som det ses, er der her rettet imod både manuskriptet og førsteudgaven

Førsteudgaven:Originalmanuskript:Instituttets autoriserede udgave fra martinus.dk:Screenshot af rettelseslisten:
Søren Ingemann Larsen - 16. juli 2018