Ændring 'Væremaade' -> 'væremåder'

Jan Schmidt har ulejliget sig med at gennemgå den såkaldte "rettelsesliste", som instituttet har udfærdiget som "dokumentation" for de rettelser/ændringer, der gennem tiden har været foretaget i Martinus' værk og har konstateret nogle ændringer, som ikke kan dokumenteres at være godkendt af Martinus.

I dette indlæg nævnes en anden af disse og i andre indlæg kommer flere. Nedenstående er undertegnede blevet opmærksom på:

Ændring 'Væremaade' -> 'væremåder'

Som det fremgår af 'rettelselslisten' nedenfor, foretages denne ændring i 1974. Men der foreligger ingen dokumentation for, at Martinus har godkendt ændringen. Martinus var på det tidspunkt 84 år gammel og intet tyder på, at Martinus kan have været involveret. I de hemmeligholdte rådsreferater fremgår, at rådsmedlemmet Aage Hvolby ikke engang kunne få Martinus til at kigge på en liste af rettelser, som han havde udarbejdet.

Sålænge en indiskutabel dokumentation for ændringen ikke foreligger, må vi antage, at ændringer er foretaget UDEN MARTINUS' GODKENDELSE.

Af 'rettelseslisten' fremgår, at ændringen er foretaget "i henhold til manuskript". I et rådsreferat fremgår det ganske rigtigt, at "fejl i bøgerne kan rettes, hvis manuskriptets version er korrekt og bøgernes ikke er det". Men når det ikke entydigt kan dokumenteres, at Martinus har godkendt denne "rettelse" i 1974, hvordan kan man så med nogen sikkerhed vide, om den stedfundne ændring fra manuskript til førsteudgave ikke stammmer fra Martinus selv? - Men instituttets medarbejdere har stirret sig blinde på, at eftersom der kan indsnige sig fejl i processen fra manuskript til førsteudgave, kan man nærmest se bort fra, at en divergens kunne skyldes, at Martinus i processen har ønsket en ændring, hvilket dette eksempel kunne være et resultat af.

En sådan hovedløse retten-tilbage til manuskriptet ser vi i en grel version, da man i 2012 fejlagtigt rettede tilbage fra føsteudgavens 'Overbevidsthed' til manuskriptets 'Underbevidsthed', se nærmere om dette i indlægget http://martinus-webcenter.dk/retssag/debatindlaeg/2015-08-28-stk-976.html

Førsteudgaven:Originalmanuskript:Instituttets autoriserede udgave fra martinus.dk:Screenshot af rettelseslisten:


I stedet skulle instituttet have ladet det stå som det står i førsteudgaven - og gjort opmærksom på divergensen i en liste VED SIDEN AF. Så kunne enhver drage sine egne konklusioner. I stedet tager instituttet en beslutning, som måske er forkert og ingen får noget at vide.

Ingen kan være i tvivl om, hvad meningen er i den pågældende sætning. Og glem ikke Martinus' udtalelse fra et "Torsdagsmøde" dateret 30. marts 1978:
Søren Ingemann Larsen - 19. juli 2018