Christer Malmströms mail af 13. marts 2013

Till hela rådet för Martinus institut. Köpenhamn. Viken den 13 mars 2013.

Kära Rådet.

Det är med stor sorg jag ser att rådet hotar med rättssak mot ett antal Intresserade i Tredie Testamentet. Jag vet inte allt bakom och det är inte så viktigt för mig, vem som skulle ha rätt. Viktigare för mig är vad som är rätt!

Är inte det viktigaste att inte skapa fiender, av dem som försöker göra Tredie Testamentet känt och undervisar i det? Jag tror ingen av oss är ofelbara, borde vi inte förlåta och istället undersöka vad som blivit fel, inte vem. Och sedan så gott vi kan idag försöka rätta till eventuella fel.

Om jag inte minns alldeles fel sa Martinus en gång att saken är MORAL, inte affärsverksamhet.

Är det då inte moral vi skall visa och inte hota med skadad affärsverksamhet?

Det lilla jag sett och vet, är att de inte på något sätt ändrat eller skadat det Martinus skrivit eller talat. Tvärt om har de varit mycket glada för att hjälpa till att göra verket känt precis som Martinus skrivit det. Har de förvanskat något som Martinus gjort?

Har inte Martinus också sagt att ” vi skall inte driva rättssak?” Eller minns jag fel?

Snälla upprepa inte det tragiska som skedde med Mischa som hjälpte Martinus så många år. Det kom väl inget positivt av det? Fick ni vad ni begärde? Skapade det mer vänskap?

Om jag förstått Tredie Testamentet rätt är det lika med kärlek. Skall vi inte alla försöka visa det så bra vi kan? Kan inte alla så kan väl vi försöka och försöka. Jag kan inte se att hot, prestige, makt, egoism hör hemma i rådet. Finns det utanför så visa att det är skillnad på Er och de andra.

Kärlek, förlåtelse, förståelse att vi alla inte ännu är perfekta, långt ifrån.

Hur skulle Martinus gjort? Skulle han ha gjort rättssak?

Visa föredöme. Visa hur framtiden skall se ut, visa kärlek även mot ”era bödlar”.

Många kära hälsningar

Vännen

Christer Malmström