Martinus' love

Dokumenterne som AKTINDSIGTEN har givet adgang til, findes her.

"Tilbage til 1982-lovene" - del 1 af 2 - en præsentation ved Ingrid Holck - Kragsbjerggaard, Odense - juni 2016

Ingrid Holck - Martinus' love


"Tilbage til 1982-lovene" - del 2 af 2 - en præsentation ved Ingrid Holck - Kragsbjerggaard, Odense - juni 2017

Ingrid Holck - Martinus' love


TIDSLINJE vedr. rådets manglende rotation
/Ingrid Holck
7. oktober 2019


En kort forklaring: “Værd at vide om ændringerne” kan hentes her.

Værd at vide om ændringerne

Martinus sørgede før sin bortgang for, at Instituttet fik et sæt nye love, hvis vigtigste bestemmelse og eneste formålsparagraf, § 3, var, at Instituttets formål udelukkende skulle være at:
“Bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side, oplyse om disse værker, og gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publicering, oversættelse og undervisning i betryggende form.”
På trods af Martinus’ udtrykkelige ønske om, at denne formålsparagraf ikke måtte ændres, viser det sig, at § 3 er blevet ændret på meget væsentlige punkter. Den findes nu i sin ændrede form, omdøbt til “§ 5 Stk. 3”, i de seneste love fra 2014. Denne ændring har ført til en henvendelse til Erhvervsstyrelsen igennem advokat Peer Petersen 26. januar 2016, hvor tre af Sagens venner indsendte et Sammenligningsskema A og et Kommenterende brev.

Martinus’ ønsker med hensyn til eventuelle lovændringer fremgår uimodsigeligt af 1982-lovens § 9 Stk. 2, hvor der står:
“Efter Martinus ønske må der ikke foretages nogen ændring af institutionens principielle formål og struktur, således som disse er beskrevet i §§ 2, 3, 4, 9 og 10.”
Herefter fulgte denne kommentar fra det daværende råd, som er udeladt i 2014-lovene:
“Her er det stærkere end tidligere fastslået, at der ikke i fremtiden må ændres på Instituttets principielle formål og struktur.

Det må ventes, at man i fremtiden i så høj grad som overhovedet muligt vil respektere det udtrykkelige ønske, Martinus her har fremsat, om ikke at ændre på de virkelig afgørende paragraffer.

Og det må ventes, at man kun ændrer på de øvrige bestemmelser, når omstændighederne gør det tvingende nødvendigt.” [vores fremhævning med fed]


Oversigt over dokumenter på denne side
Dokumenterne som AKTINDSIGTEN har givet adgang til, findes her.