Søren Hahns sletning af Facebookdebatsiden

Søren Hahn – gennem mange år medlem af redaktionen af det af Martinusinstituttet udgivne tidskrift KOSMOS – startede den 13. marts 2013 13:44 en tråd på Facebook med titlen ”INSTITUTTET HAR ANLAGT SAG”, i anledning af Martinusinstituttets trussel om retsag mod Kurt Christiansen, Jan Langekær, Ruth Olsen og Søren Ingemann Larsen for påstået krænkelse af den ophavsret, instituttet mener, at det har til Martinus’ værk.


Pludselig og uden varsel slettede Søren Hahn imidlertid hele tråden langfredag formiddag, den 29. marts 2013. – Dette kunne Søren Hahn gøre, eftersom det var ham, der havde oprettet den.

Heldigvis havde vi undervejs kopieret tråden, og den findes i rekonstrueret stand, og kan hentes her

Uanset hvad de nærmere begrundelser kan have været for Søren Hahn til at slette tråden, repræsenterer det et helt uacceptabelt skridt og må karakteriseres som en forbrydelse og i klar modstrid med alt, hvad Martinusinstituttet etisk bør stå for i form af åben debat, og henset til den fremtrædende rolle, Søren Hahn har på Mariendalsvej har rådet logisk set kun to muligheder i denne situation: Enten støtter det Søren Hahns alvorlige handling, eller også tager det afstand fra den. Hvis rådet tager afstand fra den, må det meddele, at Søren Hahn ikke længere har opgaver på Mariendalsvej. Hvis rådet støtter handlingen, må det selv gå. Alt andet er uholdbart.


Tilføjelse 1. april 2013
Nu 3 dage efter Søren Hahns fadæse langfredag, opstår Søren Hahn på trediedagen med en forklaring om, at han ikke havde slettet tråden med vilje, men ved en fejl. Om det er en aprilsnar eller hvad, må enhver gøre op med sig selv. Hvis det rent faktisk var en fejl, skal ovenstående radikale konklusioner fra min side naturligvis revideres, men det ville jo have klædt Søren Hahn at være kommet med forklaringen om, at det var en fejl med det samme. Og ikke 3 dage efter.