Information til kursister på Klint

Firkløveret har den 28. juni 2013 anbragt en informationstavle ved receptionen til Martinuscenteret. Den indeholder to informationsfoldere, nemlig et faktablad samt Tadeusz Hyneks folder "Elsker hverandre".

Hensigten med disse publikationer er at informere kursister om den verserende retssag. Informationen vil sikkert af nogen blive anset som ensidig, men den interesserede kan jo så henvende sig dels til repræsentanter for MI på Martinuscenteret og dels til Ruth Olsen i "Bogbiksen". Der skulle herefter være en fair mulighed for enhver til at danne sig sin egen mening.
Tilfældet ville, at Ole Therkelsen - som ses på ovenstående foto i orange jakke - henvendte sig til Tadeusz, da denne var i færd med at sætte skiltet op.

Ole Therkelsen gjorde Tadeusz opmærksom på, at skiltet var "ulovligt", idet han henviste til, at "det var ulovligt at reklamere i sommerhusområder".

Det er interessant at notere sig, at Ole Therkelsen ikke bryder sig om tilstedeværelsen af skiltet, for hvis MI ikke havde moralske problemer med deres verserende retssag, kunne Ole Therkelsen jo ikke have noget imod, at MIs modpart giver sin version af sagen.

Skiltet hænger på privat område inde på en sommerhusgrund, hvis ejere venligt har givet deres samtykke til, at det står der.