Martinusinstituttet nægter retsmægling
og nægter Firkløveret fristforlængelse
for svar på stævning

Den seneste udvikling i MIs retsforfølgelse af Firkløveret er følgende:

Københavns Byret har tilbudt en såkaldt 'retsmægling' for at undgå en unødvendig opslidende retssag. Firkløveret har accepteret et sådant forsøg, idet det kunne være en mulighed for endelig at komme i en konstruktiv dialog med MI.

MI har imidlertid afvist dette dialogtilbud.

Rent teknisk anlægges MIs sag som en samlet sag mod de fire personer i Firkløveret. Imidlertid har ikke alle fire modtaget stævningen, Kurt Christiansen har endnu ikke i skrivende stund (28. juni 2013) modtaget sin stævning.

Det fremgår af de øvrige stævninger, at der er en kort frist med udløb kort ind i juli til at alle fire indsender et svar på stævningen. Naturligvis er det ikke rimeligt, at en sådan kort frist fastsættes, og da slet ikke når ikke alle endnu har modtaget den endelige stævning.

Som sagsøgt har Firkløveret mulighed for at søge forlængelse af fristen, og det forventes, at en sådan vil blive bevilget. Dette på trods af, at MI via sin advokat har protesteret mod en sådan fristforlængelse, se vedhæftede brev af 25. juni 2013 fra advokat Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert.

Efterhånden er der mange detaljer i denne tragiske sag, og de er forsøgt samlet i et overskueligt dokument - et 'faktablad' - som ved udprintning er egnet til at distribuere til interesserede.

/Søren Ingemann Larsen - 28. juni 2013