Martinusinstituttets eksklusion af
Jan Schmidt fra undervisningsgruppen

Jan Schmidt, som har været tilknyttet undervisningsgruppen på Martinusinstituttet blev den 9. april 2013 via telefon og uden forvarsel smidt ud af denne undervisningsgruppe. En nærmere og udførllig begrundelse fik Jan ikke og heller ikke en forudgående “advarsel”, så han eventuelt kunne korrigere et og andet for at undgå dette drastiske skridt.

En udløsende faktor har det tilsyneladende været, at Jan har ytret sig på diverse Martinusfora på Facebook på en måde, som af Martinusinstituttet er blevet betragtet som udtryk for illoyalitet over for instituttet.

Jan har valgt - på Facebook - at være åben om handlingsforløbet, og Jans udtalelse kan ses her.

Hvad man end vælger at mene om dette drastiske skridt fra Martinusinstituttets side, må det jo være et udtryk for den kultur og atmosfære, der for tiden er herskende på Mariendalsvej.

Det er åbenbart sådan, at for at være tilknyttet instituttet er der snævre grænser for, hvad man udadtil kan tillade sig at give udtryk for af meninger om emner, der vedrører instituttets gøren og laden.

Det bliver nu forståeligt, hvorfor man i den åbne debat næsten ikke hører fra personer, der er tilknyttet instituttet. - At man ikke hører fra ledelsen i form af Willy Kuiper eller andre rådsmedlemmer er i sig selv skandaløst og højst besynderligt og mistænkeligt. Trods en sværm af breve - mange åbne (se link) - med kritiske spørgsmål, barrikaderer rådet og Willy Kuiper sig solidt bag Mariendalsvejs tykke mure og dyre advokater - og forholder sig tavs.

Men det kan da heller ikke være i Martinus’ ånd, at alle andre personer, som har funktioner på Mariendalsvej har fået mundkurv på, og hvis de formaster sig til at tage denne af - således som Jan Schmidt har gjort - falder hammeren og man risikerer uden varsel at få vist døren.

Indtil videre har Martinusrådet i suveræn magtarrogance indtaget tavshedens rolle og “ytrer” sig kun ved “sværdets magt”. - Det vil sige ved med hård hånd

- at lade advokater angribe de mennesker, der reagerer mod rådets egen ageren i strid med Martinus’ testamente ved netop at agere i overensstemmelse med dette testamente, og

- at give dets egne medarbejder mundkurv på og smide dem ud, der tager den af.

Hvis rådet fortsætter på denne måde, vil Martinus’ åndvidenskabelige institut fuldstændig være at sammenligne med skræmmeeksempler som Scientology, Jehovas Vidner og Tvindskolerne. Døm selv. Du kan udmærket gøre dette uden at for-dømme. Træet skal som bekendt kendes på sine frugter.

/Søren Ingemann Larsen - 13. april 2013