Martinus' foredrag

Loading audio player...

Introduktion
Denne side giver adgang til en række foredrag afholdt af Martinus.

Man tilgår de enkelte foredrag ved at klikke på foredragets titel i listen til venstre. Herved fremkommer muligheden for at afspille foredraget og tillige læse tilgængelig information om det pågældende foredrag. Envidere kan de enkelte foredrag downloades.

Det er også muligt at downloade alle foredragene samlet i en zip-fil her:
2014-01-31-martinusforedrag.zip

Bemærk, at zip-filen fylder lidt over 4 GB. Ved en 10 Mbit internetforbindelse vil det normalt tage op til to timer at downloade zip-filen.

Vejledning til udpakning af ZIP-FILER, klik her.

Der vil efterhånden komme flere foredrag på listen, så hold øje med siden. Tilsvarende vil zip-filen blive opdateret løbende.

Foredragene er i sin tid optaget af Inge Sørensen, som efterfølgende overdrog båndene til Rolf Elving.

Rolf Elving mente, at de oprindelige spolebånd bedst blev opbevaret på Martinusinstituttet, og forinden foretog Christer Malmström en overspilning til kassettebånd. Disse kassettebånd er af undertegnede blevet digitaliseret og så vidt muligt renset for støj. Filerne er derefter konverteret til mp3-filer med en kompression på 128 kbps.

- Søren Ingemann Larsen - 26. maj 2013 -
Opdateret 28. februar 2015