Overtrædelser af ophavsret på hjemmesiden www.martinus-webcenter.dk
Email fra Rådet for Martinus Institut sendt til Søren Ingemann Larsen den 28. april 2010
Publiceret på martinus-webcenter.dk den 3. maj 2010

Søren Ingemann-Larsen
Vesterled 35,st.
København Ø


Overtrædelser af ophavsret på hjemmesiden
www.martinus-webcenter.dk


Kære Søren

Vi skriver til dig i din egenskab af udgiver af hjemmesiden www.martinus-webcenter.dk.

Vi har konstateret, at der på din hjemmeside findes en række åbenlyse overtrædelser af ophavsretten for den danske forfatter Martinus' værker.

Overtrædelserne består i, at elektroniske kopier af størstedelen af Martinus' samlede forfatterskab er lagt ud på hjemmesiden i en form, så de frit kan downloades og kopieres. Vi har noteret, at det bl.a. omfatter kopier af de trykte førsteudgaver af Livets Bog 1-7, Det Evige Verdensbillede 1-4, Logik, Bisættelse, 28 mindre bøger, symboler og et stort antal artikler. Oplistningen er ikke udtømmende, idet der fortsat er lagt nye værker og artikler mv. ud på hjemmesiden.

På hjemmesiden ligger tillige elektroniske kopier af Martinus' originale manuskripter til hovedværket Livets Bog bind 1-7. Disse manuskripter har ikke tidligere været offentliggjort. Der er tale om manuskriptkopier, som du har fået adgang til under tidligere frivilligt arbejde for Martinus Institut, og du har således brudt medarbejderforpligtelsen til at beskytte det betroede, copyrightbeskyttede materiale og har uden fondens tilladelse offentliggjort manuskripterne.

Alle de nævnte copyrightbeskyttede værker og manuskripter er lagt på hjemmesiden uden nogen forhåndskontakt til Martinus Institut og uden tilladelse fra fonden. Gennem en forhåndskontakt til os kunne det være afklaret, at også indholdet af de trykte danske førsteudgaver af Martinus' værker er blevet tilgængelige på den nye udgave af Instituttets hjemmeside. Vi henviser til de tidligere tilsendte tre indlæg og artikler, der beskriver principperne for Instituttets forvaltning af ophavsretten, beskyttelse af værkernes indhold, den fremtidige formidling af Det Tredje Testamente og Instituttets arbejde med bevarelse og publicering af værkerne.

I medfør af lov om ophavsret anmoder vi om, at de beskrevne overtrædelser af ophavsretten bringes til ophør ved at de copyrightbeskyttede værker, symboler og manuskripter tages væk fra din hjemmeside.

Du er velkommen til at lave et link fra din side til Instituttets side.Med venlig hilsen Rådet for Martinus Institut


Mariendalsvej 94-96
DK-2000 Frederiksberg

Telefon: +45 38 34 62 80 (ma-to 13-16, fr 9-12)
e-mail: info@martinus.dk
hjemmeside: www.martinus.dk