Om originalitet og førsteudgaverne af Livets Bog
af Søren Ingemann Larsen
Publiceret på martinus-webcenter.dk - 19. april 2010

I Kosmos 2010 - nr. 4 findes en "Information fra rådet" som kommentar til den “private” nyudgivelse af Livets Bog i førsteudgaven.
Rådet gør her endnu engang det synspunkt gældende, at førsteudgaven ikke kan betragtes som den originale udgave, eftersom Martinus
"i det løbende arbejde med teksterne i samarbejde med sine medarbejdere opfangede div. fejl og mangler, som blev rettet i de nye udgaver af bøgerne, der blev udgivet i hans levetid."
Rådets synspunkt ville være relevant, hvis det faktisk og dokumenterbart var sådan, at alle de rettelser og ændringer, der er foretaget i de senere udgaver, også med sikkerhed er godkendt af Martinus.

Men det er endnu ikke lykkedes for rådet at vise dokumentation for, at de ændringer, der har fundet sted i forhold til førsteudgaverne, er godkendt af Martinus. Rådet oplyser blot, at
"alle korrekturrettelser fra udgave til udgave bliver dokumenteret elektronisk af instituttet."
Men disse oplysninger er ikke publiceret, og vi kan derfor ikke forholde os til dem. Og det er ikke tilstrækkeligt at henvise til, at ændringerne er ok, blot de er foretaget i Martinus’ levetid. Det skal kunne dokumenteres for hver og en af ændringerne, at Martinus har godkendt dem.

At Martinus har følt sig utryg ved de senere udgaver, viser Martinus’ påfaldende udtalelse fra Rådsmødereferatet 30. marts 1976, hvori det hedder, at
"Originalmanuskripterne er de autentiske tekster. Eventuelle fejl i bøgerne i forhold til disse originaler må rettes."
Hvis situationen var den, at Martinus havde godkendt alle senere rettelser i forhold til førsteudgaven og følt sig tryg ved disse rettelser, hvorfor skulle Martinus så fremkomme med denne usædvanlige udtalelse? - Mon ikke grunden til det er, at han var klar over, at mange rettelser og ændringer var foretaget uden hans medvirken?

Men tilbage til ændringslisterne, som rådet bliver ved med at henvise til. Hvorfor holdes de til stadighed tilbage af instituttet? - Så længe disse oplysninger tilbageholdes, må det lægges til grund, at ændringerne og rettelserne i forhold til førsteudgaverne ikke kan dokumenteres at være godkendt af Martinus.

Og dermed forsvinder grundlaget for rådets påstand om, at de senere udgaver fra Martinus’ tid er “mere originale” end førsteudgaverne. Udgaver, der indeholder ændringer, som man ikke kan dokumentere er godkendt af Martinus, kan ikke siges at være mere originale end udgaver, der med garanti er godkendt af Martinus.

På endnu mere dybt vand kommer rådet, når det kommer til de udgaver, Instituttet på det seneste har udgivet. Disse udgaver indeholder endnu yderligere rettelser i teksten i forhold til de tidligere udgaver og derudover dybtgående ændringer i layout og paginering, altsammen uden Martinus’ medvirken og godkendelse. Disse udgaver sælger Instituttet nu som de eneste autentiske, originale og uændrede udgaver af Livets Bog.

Med hvilken begrundelse Instituttet igen og igen kan hævde, at disse sidstnævnte udgaver skal kunne betragtes som mere originale end førsteudgaverne, må - som det vil være fremgået - derfor stadig stå hen i det uvisse som gådefuldt.

Som tidligere foreslået vil den langtidsholdbare, videnskabeligt forsvarlige og konstruktive løsning være at udgive førsteudgaverne, som det nu er sket, og ledsage disse førsteudgaver med rettelseslister indeholdende angivelse dels af de ganske få tilfælde, hvor førsteudgaverne indeholder helt oplagte fejl med konsekvenser for forståelsen af teksten, dels af andre ændringer af mindre betydning. En sådan rettelsesliste kunne passende være dynamisk og befinde sig på internettet. Så vil den videnskabelige forsker selv have mulighed for at vurdere, ud fra den forhåndenværende dokumentation, om den pågældende rettelse eller det pågældende rettelsesforslag er videnskabeligt holdbart eller ej.

Søren Ingemann Larsen - april 2010
mail@ingemannlarsen.dk