Martinusbibliografi


clear
Kronologisk oversigt over værket med bibliografiske oplysninger
Værkets titler kan - udover at vises i alfabetisk orden - også vises i kronologisk orden, både efter "første forekomst" og "første publicering". Denne skelnen kan være væsentlig, idet mange artikler er baseret på foredrag, som har fundet sted lang tid før første skriftlige publicering.

Oplysningerne i oversigten er baseret på førstehåndsundersøgelser i forhåndenværende materiale samt på Knud Højgaards Begivenhedsoversigt (www.martinus.dk/da/bo/index.php), Jes Arbovs Index til Kosmos (www.arbov.dk/kosmos) og en database udarbejdet af Kurt Christiansen.

Det er muligt i feltet "filtrér" at finde titler ved indtastning af blot dele af titlen. (Der er i alle titler anvendt ny retskrivning - fx "bolle-å" og ikke "aa".)

Der kan fra sektionen med de bibliografiske oplysninger (som nås ved at klikke på den enkelte titel) linkes direkte til de enkelte værker - foreløbig dog kun i begrænset omfang.

Det har ikke været muligt at efterkontrollere alle data, men forhåbentlig er oversigten alligevel værdifuld i sin nuværende udgave. Den vil efterhånden blive yderligere efterkontrolleret og udbygget. Henvendelser om fejl og tilføjelser og i det hele taget kommentarer er yderst velkomne på mailadressen:

bibliografi@martinus-webcenter.dk

- Søren Ingemann Larsen - april 2010 -